Regulamin sklepu

Dzień dobry!

Poni┼╝ej znajdziesz regulamin sklepu internetowego┬áPositive Prints┬áw kt├│rym zawarte zosta┼éy informacje m.in. o sposobie z┼éo┼╝enia zam├│wienia i zawarcia umowy sprzeda┼╝y, formach dostawy i p┼éatno┼Ťci dost─Öpnych w sklepie, procedurze odst─ůpienia od umowy, czy post─Öpowaniu reklamacyjnym. Sklep nale┼╝y do Positive Prints sp. z o.o., Pu┼éawska 145,┬á02-715 Warszawa, NIP 9512500986. W ka┼╝dej chwili mo┼╝esz skontaktowa─ç si─Ö z nami, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres e-mail┬á[email protected] Pozdrawiamy i ┼╝yczymy udanych zakup├│w! Zesp├│┼é sklepu internetowego┬áPositive Prints.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si─Ö nast─Öpuj─ůce znaczenie poni┼╝szych poj─Ö─ç: Kupuj─ůcy┬áÔÇô osoba fizyczna, osoba prawna lub u┼éomna osoba prawna, Konsument┬áÔÇô osoba fizyczna, zawieraj─ůca ze Sprzedawc─ů umow─Ö sprzeda┼╝y niezwi─ůzan─ů z bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů, Regulamin┬áÔÇô niniejszy regulamin, dost─Öpny pod adresem https://positiveprints.com/pl/regulamin-sklepu/, Sklep┬áÔÇô sklep internetowy dzia┼éaj─ůcy pod adresem https://positiveprints.com Sprzedawca ÔÇô Positive Prints sp. z o.o., Pu┼éawska 145, 02-715 Warszawa, NIP 9512500986.

POSTANOWIENIA WST─śPNE

Za po┼Ťrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzeda┼╝ detaliczn─ů, ┼Ťwiadcz─ůc jednocze┼Ťnie na rzecz Kupuj─ůcych us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů. Za po┼Ťrednictwem Sklepu, Kupuj─ůcy mo┼╝e dokona─ç zakupu produkt├│w uwidocznionych na stronach Sklepu. Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak┼╝e prawa i obowi─ůzki Sprzedawcy i Kupuj─ůcych. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczeg├│lno┼Ťci do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spe┼énienie szczeg├│lnych warunk├│w technicznych przez komputer lub inne urz─ůdzenie Kupuj─ůcego. Wystarczaj─ůce s─ů: dost─Öp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przegl─ůdarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail. Kupuj─ůcy nie mo┼╝e dokona─ç zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez przesy┼éanie takich tre┼Ťci za po┼Ťrednictwem formularzy dost─Öpnych w Sklepie. Wszystkie ceny produkt├│w podane na stronach Sklepu s─ů cenami brutto.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za po┼Ťrednictwem Sklepu, Sprzedawca ┼Ťwiadczy na rzecz Kupuj─ůcego us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů. Podstawow─ů us┼éug─ů ┼Ťwiadczon─ů drog─ů elektroniczn─ů na rzecz Kupuj─ůcego przez Sprzedawc─Ö jest umo┼╝liwienie Kupuj─ůcemu z┼éo┼╝enia zam├│wienia w Sklepie. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia mo┼╝liwe jest bez konieczno┼Ťci za┼éo┼╝enia konta w Sklepie. Je┼╝eli Kupuj─ůcy zdecyduje si─Ö za┼éo┼╝y─ç konto w Sklepie, Sprzedawca ┼Ťwiadczy na rzecz Kupuj─ůcego r├│wnie┼╝ us┼éug─Ö drog─ů elektroniczn─ů polegaj─ůc─ů na za┼éo┼╝eniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane s─ů dane Kupuj─ůcego oraz historia z┼éo┼╝onych przez niego zam├│wie┼ä w Sklepie. Kupuj─ůcy loguje si─Ö do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie has┼éa. Za┼éo┼╝enie konta w Sklepie odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie i przes┼éanie, za pomoc─ů automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwil─ů przes┼éania formularza rejestracyjnego, mi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedawc─ů zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokre┼Ťlony, a Kupuj─ůcy mo┼╝e t─Ö umow─Ö wypowiedzie─ç ze skutkiem natychmiastowym w ka┼╝dej chwili, usuwaj─ůc konto. Us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů drog─ů elektroniczn─ů na rzecz Kupuj─ůcego nieodp┼éatnie. Odp┼éatne s─ů natomiast umowy sprzeda┼╝y zawierane za po┼Ťrednictwem Sklepu W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa Kupuj─ůcemu i przekazu danych w zwi─ůzku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych us┼éug, w szczeg├│lno┼Ťci ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca podejmuje dzia┼éania w celu zapewnienia w pe┼éni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupuj─ůcy powinien poinformowa─ç Sprzedawc─Ö o wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupuj─ůcy mo┼╝e zg┼éasza─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail┬á[email protected]┬áW reklamacji Kupuj─ůcy powinien poda─ç imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, a tak┼╝e rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca b─Ödzie rozpatrywa─ç wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni─Öciu na adres e-mail sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie jako zarejestrowany klient albo jako go┼Ť─ç. Zarejestrowanym klientem jest Kupuj─ůcy, kt├│ry posiada konto w Sklepie. Kupuj─ůcy mo┼╝e za┼éo┼╝y─ç konto z poziomu Sklepu. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie formularza zam├│wienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesuj─ůcych Kupuj─ůcego produkt├│w. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb─Ödnych do realizacji zam├│wienia. Na etapie sk┼éadania zam├│wienia nast─Öpuje r├│wnie┼╝ wyb├│r sposobu dostawy zam├│wionych produkt├│w oraz wyb├│r metody p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie. Warunkiem z┼éo┼╝enia zam├│wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt├│rym Kupuj─ůcy powinien uprzednio si─Ö zapozna─ç. W razie jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůcych regulaminu, Kupuj─ůcy mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů. Po klikni─Öciu w przycisk finalizuj─ůcy zam├│wienie Kupuj─ůcy zostanie przekierowany do bramki p┼éatno┼Ťci, zgodnie z wybran─ů metod─ů p┼éatno┼Ťci. Po skutecznym dokonaniu p┼éatno┼Ťci, Kupuj─ůcy zostanie zwrotnie przekierowany na stron─Ö Sklepu z potwierdzeniem zam├│wienia. Z t─ů chwil─ů umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedawc─ů. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przes┼éane Kupuj─ůcemu na adres e-mail podany w formularzu zam├│wienia. W zale┼╝no┼Ťci od przedmiotu zam├│wienia, mi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym mo┼╝e zosta─ç zawarta umowa okre┼Ťlonego rodzaju: w przypadku produkt├│w fizycznych ÔÇô umowa sprzeda┼╝y, w przypadku produkt├│w elektronicznych ÔÇô umowa o dostarczenie tre┼Ťci cyfrowych. Je┼╝eli przedmiotem zam├│wienia s─ů jednocze┼Ťnie produkty r├│┼╝nego rodzaju, z┼éo┼╝enie zam├│wienia prowadzi do zawarcia kilku um├│w okre┼Ťlonego rodzaju odpowiadaj─ůcych przedmiotowi zam├│wienia. W formularzu zam├│wienia Kupuj─ůcy musi poda─ç prawdziwe dane osobowe. Kupuj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam├│wienia w sytuacji, gdy Kupuj─ůcy poda┼é nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz─ů uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci Sprzedawcy co do ich poprawno┼Ťci. W takim przypadku Kupuj─ůcy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů o w─ůtpliwo┼Ťciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj─ůcemu przys┼éuguje prawo wyja┼Ťnienia wszelkich okoliczno┼Ťci zwi─ůzanych z weryfikacj─ů prawdziwo┼Ťci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj─ůcych Sprzedawcy na podj─Öcie kontaktu z Kupuj─ůcym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyja┼Ťnie┼ä po podj─Öciu kontaktu przez Kupuj─ůcego. Kupuj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam├│wienia s─ů prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do weryfikowania ich prawdziwo┼Ťci i poprawno┼Ťci, cho─ç posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powy┼╝ej. DOSTAWA I P┼üATNO┼Ü─ć

Dost─Öpne metody p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie opisane s─ů na stronach Sklepu oraz prezentowane s─ů Kupuj─ůcemu na etapie sk┼éadania zam├│wienia. Dost─Öpne metody dostawy produkt├│w fizycznych opisane s─ů na stronach Sklepu oraz prezentowane s─ů Kupuj─ůcemu na etapie sk┼éadania zam├│wienia. Koszt dostawy zam├│wienia ponosi Kupuj─ůcy, chyba ┼╝e Sprzedawca na stronie Sklepu wska┼╝e inaczej. P┼éatno┼Ťci elektroniczne tpay.com obs┼éugiwane s─ů przez nast─Öpuj─ůcego operatora p┼éatno┼Ťci: Krajowy Integrator P┼éatno┼Ťci S.A., ul. ┼Üw. Marcin 73/6, 61-808 Pozna┼ä, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapita┼é zak┼éadowy: 5.494.980 PLN wp┼éacony w ca┼éo┼Ťci. P┼éatno┼Ť─ç w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.├á r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjaln─ů siedzib─ů w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator P┼éatno┼Ťci Sp├│┼éka Akcyjna, ul. ┼Üw. Marcin 73/6 61-808 Pozna┼ä, KRS 0000412357). P┼éatno┼Ťci elektroniczne przelewy24 obs┼éugiwane s─ů przez nast─Öpuj─ůcego operatora p┼éatno┼Ťci: PayPro SA ÔÇô z siedzib─ů w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Pozna┼ä, wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zak┼éadowym wynosz─ůcym 4.500.000,00 z┼é, w ca┼éo┼Ťci op┼éaconym, wpisan─ů do rejestru krajowych instytucji p┼éatniczych prowadzonego przez Komisj─Ö Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja p┼éatnicza. W przypadku p┼éatno┼Ťci kartami kredytowymi, dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

PRODUKTY FIZYCZNE

Realizacja zam├│wienia obejmuj─ůcego produkty fizyczne nast─Öpuje poprzez wydruk i wysy┼ék─Ö zakupionych produkt├│w na adres podany przez Kupuj─ůcego. Czas realizacji zam├│wienia nie powinien przekroczy─ç 72 h, chyba, ┼╝e co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Zam├│wienie uwa┼╝a si─Ö za zrealizowane w chwili nadania przesy┼éki do Kupuj─ůcego. Przesy┼éka powinna zosta─ç dostarczona do Kupuj─ůcego w terminie wynikaj─ůcym z wybranego sposobu dostawy. Do┼éo┼╝yli┼Ťmy wszelkich stara┼ä, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdok┼éadniej odzwierciedla┼éy kolory wydruk├│w. Nie jeste┼Ťmy jednak w stanie zagwarantowa─ç ich idealnego odwzorowania. Zar├│wno kolory poszczeg├│lnych wersji plakat├│w, jak i kolory na zdj─Öciach mog─ů si─Ö znacznie r├│┼╝ni─ç od rzeczywistych ÔÇô wynika to z r├│┼╝norodno┼Ťci dost─Öpnego sprz─Ötu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawie┼ä, a w szczeg├│lno┼Ťci ustawie┼ä monitora i karty graficznej.

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

Realizacja zam├│wienia obejmuj─ůcego produkt elektroniczny taki jak spersonalizowane pliki do samodzielnego wydruku itp. nast─Öpuje poprzez przes┼éanie na adres e-mail podany przez Kupuj─ůcego w formularzu zam├│wienia wiadomo┼Ťci zawieraj─ůcej instrukcj─Ö pobrania lub uzyskania dost─Öpu do zakupionego produktu elektronicznego. Z chwil─ů wysy┼éki wiadomo┼Ťci, o kt├│rej mowa w ust. 1 powy┼╝ej, tre┼Ťci cyfrowe obj─Öte przedmiotem zam├│wienia uwa┼╝a si─Ö za dostarczone w ca┼éo┼Ťci Kupuj─ůcemu. Pliki zostan─ů wys┼éane na adres e-mail podany w zam├│wieniu. Pliki s─ů wy┼é─ůcznie do u┼╝ytku osobistego i nie mo┼╝na ich reprodukowa─ç, odtwarza─ç ani sprzedawa─ç w jakikolwiek spos├│b. Grafik─Ö mo┼╝na wydrukowa─ç w maksymalnej liczbie pi─Öciu kopii. Spersonalizowane pliki elektroniczne przechowywane s─ů na serwerach Sklepu przez okres 3 miesi─Öcy od momentu wp┼éyni─Öcia zam├│wienia, po tym czasie s─ů automatycznie usuwane. KARTY PODARUNKOWE

Karty podarunkowe zam├│wione za po┼Ťrednictwem naszej strony internetowej b─Öd─ů automatycznie dostarczane drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail podany w momencie sk┼éadania zam├│wienia. 1. Nasze karty podarunkowe zawieraj─ů unikalne numery. 2. Nasze karty upominkowe nale┼╝y wymieni─ç na naszej stronie internetowej jako pe┼én─ů lub cz─Ö┼Ťciow─ů op┼éat─Ö za produkty z naszego Sklepu. 3. Karty podarunkowej nie mo┼╝na wykorzysta─ç do zakupu kolejnej karty podarunkowej. 4. Przy zamawianiu karty upominkowej nale┼╝y upewni─ç si─Ö, ┼╝e poprawnie wprowadzono informacje o odbiorcy. Nie ponosimy odpowiedzialno┼Ťci, je┼Ťli adres zostanie wprowadzony niepoprawnie i osoba inna ni┼╝ zamierzony odbiorca skorzysta z bonu podarunkowego. 5. Oferty specjalne i promocje dost─Öpne w naszym Sklepie (w tym prezenty z zakupem i rabaty) nie maj─ů zastosowania przy zakupie kupon├│w upominkowych. 6. Wszystkie karty upominkowe s─ů datowane i wygasaj─ů 6 miesi─Öcy od daty wystawienia. 7. Kart podarunkowych nie mo┼╝na wymieni─ç na got├│wk─Ö. Karty podarunkowe mo┼╝na wykorzysta─ç wy┼é─ůcznie na produkty zakupione w tej samej walucie, co karta podarunkowa. W przypadku reklamacji Produkt├│w zakupionych online za pomoc─ů Karty Podarunkowej nale┼╝ne ┼Ťrodki zostan─ů zwr├│cone za pomoc─ů Karty Podarunkowej. 8. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i zwrotu Kart upominkowych jednostronnie.

ANULOWANIE LUB ZMIANA ZAMÓWIENIA

Wszelkich zmiany nale┼╝y dokona─ç w przeci─ůgu┬á4 godzin od momentu z┼éo┼╝enia zam├│wienia. Po tym czasie, produkt b─Ödzie ju┼╝ najprawdopodobniej w druku i b─Ödzie za p├│┼║no na edycj─Ö. Zapytania dotycz─ůce zmian w zam├│wieniu winny zosta─ç niezw┼éocznie wys┼éane na adres [email protected]

PRAWO ODSTĄPIENIA OD WARUNKÓW UMOWY

Positive Prints jest serwisem produkcji na ┼╝yczenie. Klient sam okre┼Ťla parametry zam├│wienia poprzez pocz─ůtkowy wyb├│r produktu, materia┼éu, wymiaru wydruku a┼╝ do wyboru ewentualnych opcji wyko┼äczenia produktu. Produkcja realizowana jest wi─Öc od podstaw wg zlecenia Klienta. Poza wyj─ůtkami szczeg├│┼éowo opisanymi w art. 10 o warunkach reklamacji Klient nie ma mo┼╝liwo┼Ťci odst─ůpienia od umowy. W zwi─ůzku z powy┼╝szym prawo do odst─ůpienia od umowy w trybie art.7 ust.1 ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przys┼éuguje w przypadku nast─Öpuj─ůcych um├│w: dotycz─ůcych dostawy towar├│w, kt├│re zosta┼éy przygotowane i zrealizowane na specjalne zam├│wienie klienta, w tym plakaty, poduszki i inne produkty wykonane za po┼Ťrednictwem kreator├│w produkt├│w positiveprints.com dotycz─ůcych towar├│w, kt├│re zosta┼éy zam├│wione i b─Öd─ů wykorzystywane na u┼╝ytek prowadzonej przez Klienta dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Aktualne informacje dotycz─ůce reklamacji i zwrot├│w umieszone s─ů w polityce reklamacji i zwrot├│w dost─Öpnej na stronie https://positiveprints.com/pl/reklamacje-i-zwroty/ ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć ZA WADY

Sprzedawca ma obowi─ůzek dostarczy─ç Kupuj─ůcemu produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Kupuj─ůcego, je┼╝eli sprzedany produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia za wady). Je┼╝eli sprzedany produkt ma wad─Ö, Kupuj─ůcy mo┼╝e: ┼╝─ůda─ç wymiany produktu na wolny od wad, ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny, z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy. Je┼Ťli Kupuj─ůcy stwierdzi wad─Ö produktu, powinien poinformowa─ç o tym Sprzedawc─Ö, okre┼Ťlaj─ůc jednocze┼Ťnie swoje roszczenie zwi─ůzane ze stwierdzon─ů wad─ů lub sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenie stosownej tre┼Ťci. Kupuj─ůcy mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů zar├│wno poczt─ů tradycyjn─ů, jak r├│wnie┼╝ poczt─ů elektroniczn─ů. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do sk┼éadanej przez Kupuj─ůcego reklamacji w ci─ůgu 14 dni od dnia dor─Öczenia mu reklamacji za pomoc─ů takiego ┼Ťrodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt├│rego reklamacja zosta┼éa z┼éo┼╝ona. Szczeg├│┼éy dotycz─ůce r─Ökojmi Sprzedawcy za wady reguluj─ů przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 ÔÇô 576).

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik├│w cookies znajduj─ů si─Ö w polityce prywatno┼Ťci dost─Öpnej pod adresem https://positiveprints.com/pl/polityka-prywatnosci/

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Sprzedawca wyra┼╝a zgod─Ö na poddanie ewentualnych spor├│w wynik┼éych w zwi─ůzku ze sprzeda┼╝─ů towar├│w na drodze post─Öpowania mediacyjnego. Szczeg├│┼éy zostan─ů okre┼Ťlone przez strony konfliktu. Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Mi─Ödzy innymi, Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç: zwr├│cenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni─Öciu sporu wynik┼éego z zawartej umowy sprzeda┼╝y, zwr├│cenia si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedawc─ů, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej statutowych zada┼ä nale┼╝y ochrona konsument├│w. Bardziej szczeg├│┼éowych informacji na temat pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä, Konsument mo┼╝e szuka─ç na stronie internetowej┬áhttp://polubownie.uokik.gov.pl. Konsument mo┼╝e r├│wnie┼╝ skorzysta─ç z platformy ODR, kt├│ra dost─Öpna jest pod adresem┬áhttp://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s┼éu┼╝y rozstrzyganiu spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami d─ů┼╝─ůcymi do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj─ůcego, ┼╝e tre┼Ťci zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne oraz materia┼éy tekstowe, graficznie i zdj─Öciowe wchodz─ůce w sk┼éad produkt├│w fizycznych obj─Öte s─ů ochron─ů prawa autorskiego, a prawa autorskie przys┼éuguj─ů Sprzedawcy. Bezprawne rozpowszechnianie tre┼Ťci lub materia┼é├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1 powy┼╝ej, mog─Ö skutkowa─ç odpowiedzialno┼Ťci─ů cywiln─ů lub karn─ů.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo┼éywania ofert, promocji oraz do zmiany cen produkt├│w w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj─ůcego, w tym w szczeg├│lno┼Ťci warunk├│w um├│w zawartych przed dokonaniem zmiany. Sprzedawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzania zmian w Regulaminie. Do um├│w zawartych przed zmian─ů Regulaminu stosuje si─Ö Regulamin obowi─ůzuj─ůcy w dacie zawarcia umowy. Kupuj─ůcy, kt├│rzy posiadaj─ů konto w Sklepie o ka┼╝dej zmianie Regulaminu zostan─ů powiadomieni poczt─ů elektroniczn─ů na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji tre┼Ťci nowego Regulaminu, Kupuj─ůcy ma prawo w ka┼╝dym czasie wypowiedzie─ç umow─Ö o prowadzenie konta poprzez usuni─Öcie konta lub z┼éo┼╝enie Sprzedawcy stosownego o┼Ťwiadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia┬á30.01.2020 Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dost─Öpne s─ů do ┼Ťci─ůgni─Öcia w formacie .pdf ÔÇô linki znajduj─ů si─Ö poni┼╝ej Regulaminu.