Wytyczne dot. przesyłanych treści

Wytyczne dot. przesyłanych treści1. Akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

2. Masz pełne prawa do dystrybucji i komercyjnego wykorzystania pliku.

3. Plik nie narusza żadnych dóbr osobistych ani praw autorskich.

4. Plik nie zawiera kontrowersyjnych treści, takich jak przemoc, nagość ani żadnych innych nielegalnych treści.

5. Zobowiązujesz się do ochrony Positive Prints przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw do przesłanego pliku.

6. Positive Prints zastrzega sobie prawo do oceny przesłanego pliku i usunięcia go oraz anulowania zamówienia.Wymagania do plików audio:

1. Wybierz plik w formacie MP3, AAC lub M4A

2. Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB

3. Maksymalny czas trwania: 6 min.

4. Jeśli przesłany plik audio trwa dłużej niż 6 minut, jego fala dźwiękowa zostanie przycięta do 6 minut.


Wymagania do plików graficznych:

1. Obsługiwane formaty plików: JPEG, JPG, PNG

2. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB

3. Rekomendowana rozdzielczość zdjęcia: 120-300 DPI